Zabezpieczony: Misja 3. Powiedziały jaskółki, że niedobre są skutki. Powiedziały gawrony, że Premier skażony!

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: